آبکاری خاص

آبکاری خاص شامل: آبکاری طلا، آبکاری قلع، آبکاری کادمیوم، آبکاری نقره، آبکاری سرب و هارد آندایزینگ آلومینیوم

image

آبکاری مس

آبکاری,آبکاری مینا,آبکاری مس,مس