آبکاری

آبکاری تخصصی فلزات شامل نیکل سخت، کرم سخت، کرم مشکی، طلا و الکترو پولیش

image

آبکاری نیکل الکترولس

آبكاری نيكل الكترولس روی انواع شير آلات مورد مصرف در صنعت نفت و انواع پيستون ترمز خودرو مطابق با استاندارد های اروپا

 برای اولين بار در ايران در سال 1375 در كارخانه مینا انجام پذيرفت.

نیكل ، فلزی سفيد - نقره ای و سخت است ، فرو مغناطيس بوده و در °1555c ذوب می شود. قابليت پرداخت سطحی تا جلای آينه ای و مقاومت خوردگی شيميايی خوب از خصوصيات بارز آن است.
 
آبكاری "نيكل الكترولس" يا نيكل بدون جريان برق به دلايل زير از آبكاری نيكل با جريان برق يا (نيكل الكتروليتی) متمايز می گردد:
 
  • در حاليكه نيكل الكتروليتی غالبا مصرف تزئينی دارد ، از نيكل الكترولس بندرت جهت اين مصارف استفاده می شود.  
  • گستره ضخامت نيكل الكتروليتی معمولا از 1 تا 40 ميكرون و نيكل الكترولس از 1 تا 300 ميكرون است. مقاومت خوردگی و سايشی نيكل الكتروليتی بسيار كمتر از نيكل الكترولس است.   
  • نيكل الكتروليتی بسته به نوع مواد افزودنی مورد استفاده حاوی مقادير بسيار جزئی C , S است در حاليكه پوششهای نيكل الكترولس عموما به صورت آلياژهای Ni-P يا Ni-B می باشد.
  • توزيع نيكل الكتروليتی بر روی قطعه يكسان نبوده و تابع توزيع دانسيته جريان است ولی نيكل الكترولس تمام قطعه را كاملا يكنواخت می پوشاند.
سرعت خوردگی پوشش های نیکل الکترولس در محیطهای خورنده
µm/yr(B) 
(A) µm/yr  محیط 
84
0.8 Acetic acid glacial
40
16
 Ammonium (25%)
3.5
3 Ammonium Sulfate
42
7
Citric acid (saturated)
0.2
0.6 Ethylen glycol
حل میشود
3
 Phosphoric acid
حل میشود
200 Ferric Chlorideجدول مقایسه سختی بعضی از مواد
سختی نوع ماده
57 HRC
400-C Stainless steel
60-62 HRC  A2 Tool steel
500-1000 HV
Electroless Nickel
800-1100 HV  Hard Chromium
1300 HV
Tungsten Carbide
1300 HV
Electroless Nickel & SiC 
 
فهرست موارد کاربرد متنوع در صنایع مختلف
صنایع اتومبیل سازی
 کاربرد
فلز پایه  علت
مقاومت خوردگی و سایشی
فولاد
 اجزای کاربراتور
مقاومت خوردگی و سایشی
فولاد اجزای پمپ سوخت
مقاومت خوردگی و سایشی
فولاد
اجزای پمپ آب
مقاومت خوردگی و سایشی
فولاد اجزای سیستم ترمز
زیر پوشش
پلاستیک
قطعات تزئینی

صنایع هوا فضا
 کاربرد
فلز پایه  علت
مقاومت خوردگی و سایشی
آلومینیوم
 پیستون ها
مقاومت خوردگی و سایشی
فولاد شفت اصلی موتور
مقاومت خوردگی و سایشی
فولاد
اجزای پمپ روغن
 
صنایع چاپ
 کاربرد
فلز پایه  علت
مقاومت خوردگی و سایشی
فولاد/چدن
صفحات پرس
مقاومت خوردگی و سایشی
فولاد غلطک های چاپ
 
صنایع نظامی
 کاربرد
فلز پایه  علت
یکنواختی و انعکاس
آلومینیوم
آینه ها
مقاومت خوردگی و سا
آلومینیوم راهنماهای امواج رادار
مقاومت خوردگی و سایشی
فولاد
اجزای اسلحه های گرم
 
صنایع الکترونیک
 کاربرد
فلز پایه  علت
مقاومت خوردگی و لحیم پذیری
فولاد/ آلومینیوم
متصل کننده ها
مقاومت خوردگی و لحیم پذیری
آلومینیوم صفحات حرارتی
مقاومت خوردگی و لحیم پذیری
آلومینیوم
درام ها و صفحات حافظه
 لحیم پذیری
پلاستیک صفحات مدار چاپی
مقاومت خوردگی و لحیم پذیری
فولاد
ترمینال ها