مواد شیمیایی

تولید مواد شیمیایی حوزه صنعت آبکاری

image

فرایند آبکاری گالوانیزه

سیاه کننده گالوانیزه

 

 
 
فرایند آبکاری گالوانیزه
نام کالا  کد کالا
بسته بندی  توضیحات دستور کار
سیاه کننده گالوانیزه
BZ-204
گالن 20 کیلویی -