مواد شیمیایی

تولید مواد شیمیایی حوزه صنعت آبکاری

image

فرایند لاک کاری

انواع لاک کوره ای، سه جزئی، هاردنر و روان کننده

 

 
نام کالا کد کالا
بسته بندی توضیحات دستور کار
معرفی لاک      معرفی لاک های سیانوشیمی لاک شیدها
لاک کوره ای LQ - 500 گالن 20 کیلویی مخصوص آبکاری وکیوم
تینر لاک کوره ای LQ - 501 گالن 15 کیلویی -  
روان کننده - ضد شره LQ - 503 گالن 15 کیلویی حذف و کاهش شره روی قطعات پیچیده  
لاک کوره ای LQ - 504 گالن 20 کیلویی مخصوص نقره
لاک کوره ای مات LQ - 530 گالن 20 کیلویی -  
لاک کوره ای شفاف LQ - 584 گالن 20 کیلویی -  
لاک سه جزئی LQ - 920 گالن 15 کیلویی مخصوص قطعات پلاستیکی  
تینر LQ - 921 گالن 15 کیلویی فقط مخصوص لاک 920  
سخت کننده - هاردنر LQ - 922 گالن 15 کیلویی فقط مخصوص لاک 920