مواد شیمیایی

تولید مواد شیمیایی حوزه صنعت آبکاری

image

چربی گیر

چربی گیر گرم و الکتریکی

 چربی گیر گرم و الکتریکی

 
 
لاک کاری
نام کالا  کد کالا
بسته بندی  توضیحات
چربی گیری گرم CL-401
کیسه 25 کیلویی
مخصوص آهن - غوطه وری
چربی گیری گرم
CL-402
 
کیسه 25 کیلویی مخصوص برنج - غوطه وری
چربی گیری گرم CL-403
کیسه 25 کیلویی
مخصوص آهن- برنج- مس - پاششی
چربی گیری الکتریکی
CL-404
کیسه 25 کیلویی مخصوص آهن برنج مس 
چربی گیری الکتریکی CL-405
کیسه 25 کیلویی
مخصوص سرب خشک
چربی گیری الکتریکی CL-406 کیسه 25 کیلویی مخصوص آهن- برنج- مس - بدون سیانید