وسایل و تجهیزات آبکاری و رنگ کاری

وسایل و تجهیزات آبکاری و رنگ کاری

image

دستگاه تصفیه پساب

مخصوص تصفیه فلزات سنگین و سیانید در دو مدل دستی و نیمه اتوماتیک