محصولات

محصولات کارخانه مینا در راستای صرفه جویی در انرژی و حفظ محیط زیست تولید می شوند

image

پوشش مخملی

پوشش مخملی- به زودی